printerafval.nlGBS Recycling (GBS Trading B.V.) is een snel groeiend en innoverend bedrijf. De core business van GBS Recycling is het inzamelen van lege cartridges en toners. GBS Recycling geeft bedrijven, particulieren, instellingen, verenigingen etc. een vergoeding per ingeleverde cartridge of toner. Deze vergoeding is vraag-afhankelijk (vraag naar het compatible product) en is dus aan verandering onderhevig. Bij GBS Recycling hoeven uw niets te betalen, maar kunnen kan juist geld verdienen!
Comments