Autobandenmarkt.nl

is onderdeel van Delticom AG, grootste online bandenhandel in Europa. Het netwerk
van E-Commerce shops beslaat 35 landen en kent meer dan 25.000 montagepunten.

Klanten over geheel Europa waarderen de scherpe prijzen, de ruime keuze.

Grote keuze aan top kwaliteit banden:
- Meer dan 100 merken en
- Meer dan 25.000 verschillende bandentypes (alle online shops tezamen)
- Wij leveren alleen eerste klasse banden

Snellere en comfortabele service:
- Online bestellen 24 uur per dag, 7 dagen per week

- In de regel levering binnen 2 tot 5 werkdagen

- Dicht netwerk van 780 montage partners in Nederland,
   prijzen montage te vinden op de website

- Vier verschillende betaalmogelijkheden

- Onze bandenprijs is inclusief BTW en pak- en verzendkosten binnen Nederland.
  Voor de waddeneilanden gelden speciale voorwaarden.

Autobandenmarkt.nl

Comments